əməlli-başlı

əməlli-başlı
sif. və zərf Olduqca yaxşı, bütün tələbata cavab verən, mükəmməl, nöqsansız, bütün, tam, ciddi. Əməllibaşlı bir şey. Əməlli-başlı bir usta tapmaq. Əməlli-başlı işləmək. // Əsaslı surətdə, lazımınca, lazımi kimi, istənildiyi kimi. Heç bir şeyi əməlli-başlı demir. – Pəri burada əməlli-başlı məclis qurdu, yemək-içmək düzəltdi. (Nağıl). <Sitarə xanımın> əməlli-başlı kirayə gətirən evi də vardı. S. H.. <Koxa:> Siz cavab axtarın, mən də əyləşim; Bir əməllibaşlı bığımı eşim. S. Rüst.. Çimnaz yüngül adam olsaydı, bu qarı ilə elə buradaca əməlli-başlı tutuşa bilərdi. Ə. Ə.. // Mükəmməl surətdə, olduqca, lap. Qara kişini bu soyuq hava üşütdü, nəşəsini əməlli-başlı korladı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ədəlli-bədəlli — sif. dan. Yaxşı, kamil, əməlli başlı, ciddi. <Mədəd> ədəllibədəlli oğlan, evli eşikli kişidir. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağıllı-başlı — sif. 1. Yaxşı, layiqli, lazımi şəkildə, qaydalı, sanballı, əməlli. <Əsgər bəy:> Heydər bəy, bu niyyətdən düş, mənə bir on beş gün möhlət ver, mən sənə toy xərci hazır edim, ağıllı başlı toy elə! M. F. A.. <Hacı Həsən:> Sənin dərdin az …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxşı — sif. 1. Müsbət xüsusiyyətlərə və ya keyfiyyətlərə malik olan; öz keyfiyyəti ilə verilən tələbləri təmin edən, lazımi qaydada olan; bəyənilən (yaman ziddi). Yaxşı yeməklər. Yaxşı mal. Yaxşı at. Yaxşı mənzil. Yaxşı xətt. Yaxşı tərcümə. Yaxşı şərait …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədəli-düdəli — (Ağdam, Bərdə, Şuşa) əməlli başlı, hər şeyi öz qaydasında olan. – Ömründə sənin bir ədəli düdəli iş gördü:ηü görməmişəm (Ağdam); – Ə:, ədəlidüdəli toy elə apar eviηə, qoy elin adəti nejədi heylə olsun (Şuşa) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qaşqalamax — (Şəki) başdansovdu etmək. – İş görəndə əməlli başlı gör, qaşqalama …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • arxayınlıq — is. Sakitlik, dinclik, salamatlıq, xatircəmlik, əmin amanlıq, rahatlıq, asudəlik. Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey . . əsgəri narahat edir. Ə. Ə.. Arxayınlığa çıxmaq – rahat olmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddi — sif. və zərf 1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmkinli. Ciddi adam. Ciddi oğlan. – Tanıyanlar bilir, yeddi yaşında; Ciddi bir qız idin, əqli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çaşqınlıq — is. Çaşqın adamın keçirdiyi hal, nə edəcəyini bilməmə, özünü itirmə. . . Çaşqınlıq ikinci bir səhvə səbəb ola bilər. M. S. O.. Doktor hələ də bir az əvvəlki qorxu və çaşqınlıqdan əməlli başlı ayılıb özünə gəlməmişdi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkil — is. 1. bot. Əsasən yarpağı baramaqurduna yedirilmək üçün əkilən tut ağacı növü. <Aqronom:> Beş ildə verdiyiniz məlumata görə on altı min çəkil, altı hektar meyvə bağı salmısınız. B. Bayramov. 2. Həmin ağacın barama qurduna yedirilmək üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”